توسعه کارآفرینی
نقش نوآوری، گشودگی خارجی و مدیریت نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه کسب و کارهای کوچک و متوسط

زهرا شعبانپور؛ کریم کیا کجوری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181635

چکیده
  هدف: موفقیت در بخش گردشگری، نتیجه دیدگاه جدید نوآوری یعنی نوآوری باز می­باشد؛ در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش سطح نوآوری، گشودگی خارجی و مدیریت نوآوری باز در عملکرد نوآورانه کسب‌و‌کارهای‌کوچک   و متوسط حوزه گردشگری استان گیلان پرداخته است.روش­ شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی می­باشد. ...  بیشتر