نشریه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری نشریه‌ای است با رویکرد علمی که به منظور توسعه دانش کارآفرینی و نوآوری در کشور،  مقاله‌های علمی در حوزۀ کارآفرینی و نوآوری را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از شهریورماه سال 1401آغاز به کار کرده است.

پژوهش های کارآفرینی و نوآوری یک فصلنامه، با داوری بسته، دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران در زمینه‌های مختلف کارآفرینی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می‌یابد. 
مقالات پژوهشی (Research Papers)، مقالات تحلیلی یا مروری(Review Papers) و گزارش‌های علمی یا یاداشتهای تحقیقاتی (Technical Notes) متضمن مطالب همسو با اهداف فصلنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله, برای چاپ در این نشریه پذیرفته می‌شوند.
کلیه مقاله‌های پذیرفته شده در این نشریه تحت مجوزCreative Commons Attribution Non-Commercial : CC BY NC منتشر می‌شود.در واقع، حق‌مؤلف مقاله‌های منتشر شده در نشریه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری تحت مجوز CC BY NC از آن نویسنده است و نویسنده مالک حق‌مؤلف است. مجوز کریتیو کامنز غیرتجاری (CC BY NC) اجازه کپی، چاپ، استفاده، بارگیری، توزیع، اشتراک‌گذاری و پخش مقاله را در هر شبکه و رسانه‌ای می‌دهد؛ به شرط آنکه: حق ‌معنوی مؤلف حفظ شود؛ نام اصل اثر درج گردد، مأخذ و منبع به درستی ذکر شده؛ و برای اهداف تجاری استفاده نشود.

 

 • نشریه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.
 •   مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرآیند پذیرش مقالات شرح داده شده‌است.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • نوع نشریه: نشریه علمی
 • توالی انتشار: فصلی
 • زبان: دو زبانه فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
 • متوسط زمان داوری مقالات:  12 هفته
 • سرقت ادبیجهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.
 • کشور محل انتشارایران
 • ناشرانجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران
 • حوزه  تخصصیکارآفرینی
 • شروع انتشارپاییز 1401
 • زبان مجلهفارسی (چکیده انگلیسی)
 • هزینه بررسی و پذیرش مقالهرایگان
 • نوع  داوریداوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور
 • بازه زمانی بررسی اولیهیک هفته
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ :فصلنامه
 • ایمیل نشریه: