کارآفرینی اینترنتی و دیجیتال
تبیین عوامل موثر بر اعتماد مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک با تاکید بر خرید ارز دیجیتال

احد مهرابیان؛ علی ملاحسینی؛ محمدمهدی پورسعید

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 90-109

https://doi.org/10.22034/eir.2024.398302.1032

چکیده
  هدف: امروزه امنیت و بی اعتمادی مهمترین و اصلی ترین نگرانی مصرف کنندگان رمز ارزها است، حال آنکه اکثر ارزهای دیجیتال موجود در بازار، به دنبال آن هستند تا با افزایش اعتماد عمومی، بتوانند میزان خرید و گردش مالی صورت گرفته در مورد خود را در بازار افزایش دهند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در افزایش اعتماد مصرف کننده در خرید ارزهای ...  بیشتر