نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کارآفرینی، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در دوران معاصر، اصول اخلاقی کسب و کار به عنوان یکی از اجزای اصلی برای پایداری شرکت‌ها مطرح شده است. با توجه به شکست بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های اولیه تأسیس، گنجاندن ارزش‌ها و اصول اخلاقی اسلامی می‌تواند به طرح‌ریزی رشد و توسعه کسب و کارها کمک بسیاری کند. توسعه پایدار مفهومی گسترده و تعاملی است که توازنی بین نیاز به رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و عدالت اجتماعی را حفظ می‌کند. هدف این مطالعه طراحی یک مدل پایداری کسب و کار در راستای ارزش‌های اسلامی است. برای شناسایی و طراحی این مدل، تحلیل محتوا و مشاوره با کارشناسان مورد استفاده قرار گرفت.

روش: برای دستیابی به هدف، ترکیبی از تحلیل محتوا و مشاوره با کارشناسان به کار گرفته شد. تحلیل محتوا برای شناسایی ارزش‌های اسلامی و اخلاقی مرتبط، ابعاد توسعه، تأسیس کسب و کارهای اسلامی و استراتژی‌های رشد استفاده شد. مشاوره با کارشناسان نیز برای جمع‌آوری بینش‌ها و اعتبارسنجی نتایج انجام شد.

یافته‌ها: مدل پایداری کسب و کار طراحی شده شامل استراتژی‌ها و ارزش‌های مختلف است. استراتژی‌های شناسایی شده شامل شناخت زمان و فرصت، نوآوری در کار، مهارت‌ها و دانش در کسب و کار، صداقت در معاملات، روابط سالم، جسارت، برنامه‌ریزی، بهبود محیط کار، کنترل و نظارت، مرتب‌سازی بر اساس شایستگی، آموزش و تقویت مهارت‌ها، و سیستم پاداش و تنبیه است. ارزش‌های اسلامی و اخلاقی شناخته شده به عنوان اصول حاکم شامل درک تغییر، هزینه‌گذاری در کار، یادآوری خدا در کار، توکل به خدا، هدف‌گذاری و تفاند در کار، و اهتمام و تلاش در کار بود.

نتیجه‌گیری: گنجاندن ارزش‌ها و اصول اسلامی و اخلاقی در شیوه‌های کسب و کار می‌تواند به طراحی شرکت‌های پایدار بسیار کمک کند. مدل پایداری کسب و کار طراحی شده، یک چارچوب را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا این ارزش‌ها و استراتژی‌ها را به عملیات خود یکپارچه کنند و رشد و توسعه را ترویج دهند در حالی که استانداردهای اخلاقی را حفظ می‌کنند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند کارآفرینان و رهبران کسب و کار را در ایجاد شرکت‌های پایدار و با رویکرد اخلاقی هدایت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainable Business Development Model in Light of Islamic Values and Principles

نویسندگان [English]

  • behrooz jamali 1
  • Amir Jamshidi 2

1 Ph.D. in Technological Entrepreneurship, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Master's Degree in Entrepreneurship, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: Objective: The objective of this study is to design a business sustainability model that incorporates Islamic values and ethical principles, with the aim of promoting business growth and development.
Method: To achieve the objective, a combination of content analysis and expert consultations was employed. Content analysis was used to identify relevant Islamic and ethical values, dimensions of development, establishment of Islamic businesses, and growth strategies. Expert consultations were conducted to gather insights and validate the findings.
Results: The designed business sustainability model encompasses various strategies and values. Strategies identified include time and opportunity recognition, innovation at work, skills and knowledge in business, honesty in dealings, healthy relationships, risk-taking, planning, improving the working environment, control and supervision, meritocracy, training and skill enhancement, and incentive and penalty systems. Islamic and ethical values identified as governing principles include understanding of change, spending in work, remembrance of God in work, reliance on God, being goal-oriented, and having dedication and effort in work.
Conclusion: Incorporating Islamic values and ethical principles in business practices can contribute significantly to business sustainability. The designed business sustainability model provides a framework for businesses to integrate these values and strategies into their operations, fostering growth and development while maintaining ethical standards. The findings of this study can guide entrepreneurs and business leaders in creating sustainable and ethically-driven businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic values
  • Business
  • Sustainability
احمدپور، محمود و سیدمحمد مقیمی (1385)، مبانی کارآفرینی ، تهران ، مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
الوانی، سید مهدی، آذر، عادل، دانایی فرد، حسن (1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، نشر اشراقی، صفار.
تقی زاده، علی اکبر، (1391). عزت ملی در پرتو تولید ملی از منظر آیات و روایات، مشهد: انتشارات قدس رضوی
جوادی آملی، عبدالله،(1392). مفاتیح الحیاه، قم: مرکز نشر اسراء.
جولیت ام، کوربین، انسلم استراس (1383) ترجمه بیوک محمدی، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسن زاده، صادق (1385)، ترجمه الکافی تالیف محمد کلینی، انتشارات تهران قائم آل محمد، چاپ دوم.
خنیفر، حسین (1385)؛ "کارآفرینی در نظام ارزشی" ، ناشر؛ ایران نگین، مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران؛ پردیس قم.
رضایی، محمد مهدی (1395)، ترجمه توحید المفضل، نشر جمال.
سبحانی، حسن؛ احقاقی، میثم؛ نادری، اسماعیل (1391)؛ کارآفرینی از منظر ادیان توجیدی با تاکید بر نظام اقتصادی اسلام؛ توسعه کارآفرینی.
عبدوس، محمد تقی (1383) آموزه های اخلاقی-رفتاری، تهران: موسسه بوستان کتاب،
غفاری، محمد جواد، (1385).ترجمه من لایحضره الفقیه تالیف شیخ صدوق، انتشارات تهران دارالکتب الاسلامیه
کلانتری، میترا، کلانتری، عبدالحسین (1392). دینداری در نسل های مختلف، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران.
موسوی همدانی، ابوالحسن (1364)؛ ترجمه بحارالانوار تالیف محمد باقر مجلسی، قم، انتشارات کتابخانه مسجد ولیعصر (ع).
معیدفر، سعید (1380)، ارزش های اجتماعی اخلاقی کار در ایران ، تهران موسسه کار و تأمین اجتماعی، ویژه نامه پژوهش کار.
مقدسی، یدالله، (1397). سیره معیشتی معصومان، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ملکی، امیرحسین؛ قلی‏پور، آرین؛ عابدی‏جعفری، حسن (1388)؛ بررسی آثار باورهای مذهبی بر گرایش به راه‏اندازی یک کسب وکار جدید؛ توسعه کارآفرینی.
منتظری، محمد، بهمنی، اکبر، فتحی زاده، علیرضا (1397). الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه: گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوفصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی.
مومنی راد، اکبر (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: مراحل و اعتبار نتایج، فصلنامه اندازه گیری تربیتی.
نصیری، علی (1397)، آشنایی با علوم حدیث، نشر هاجر.
 
Audretsch, David B & Boente, Werner & Tamvada, Jagannadha Pawan  (2007). ”Religion and Entrepreneurship”, JENA Economic Research papers ; 14 (4); 36-75
Cant, M. (2012). Challenges faced by SMEs in South Africa: Are marketing skills needed? International Business & Economics Research Journal (IBER)11(10), 1107-1116.
Carrol, J, J. (2017).  Failure is an option: the entrepreneurial governance framework. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 6(1), 108-126.
Cope, J. (2011). Entrepreneurial learning from failure: An interpretative phenomenological analysis. Journal of business venturing, 26(6), 604-623.
El Kalak, I., & Hudson, R. (2016). The effect of size on the failure probabilities of SMEs: An empirical study on the US market using discrete hazard model. International Review of Financial Analysis43(1), 135-145.
Fisch, C., & Block, J. H. (2021). How does entrepreneurial failure change an entrepreneur's digital identity? Evidence from Twitter data. Journal of Business Venturing36(1), 106015.
Gibb, A.A. (1993). Enterprise culture and education: Understanding enterprise education and its links with small business, entrepreneurship and wider educational goals. International small business journal, 11(3), 11-34.
Farsi J.Y., Jamali B., Marhamat L.F. (2014). Studying the role of organizational dynamic capabilities on entrepreneurial opportunity recognition. MAGNT Research Report, 2, 229-239.
Kuckertz, A., Berger, E., & Prochotta, A. (2020). Misperception of entrepreneurship and its consequences for the perception of entrepreneurial failure–the German case. Behavior & Research, 26 (8), 1865-1885.
McCraw, k. Thomas (2007). ”Prophit of Innovation”, the Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England
Olaison, L., & Meier, B. (2014). The abject of entrepreneurship: failure, fiasco, fraud. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 20(2), 193-211.
Pardo, C., & Alfonso, W. (2017). Applying “attribution theory” to determine the factors that lead to the failure of entrepreneurial ventures in Colombia. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(3), 562-584.
Williams, T. A., Thorgren, S., & Lindh, I. (2020). Rising from failure, staying down, or more of the same? an inductive study of entrepreneurial reentry. Academy of Management Discoveries6(4), 631-662.