طراحی الگوی خودکارآمدی مربیان کسب و کار در آینده ی بازار کار (یک مطالعه پدیدار شناسی )

مرضیه بختیاری؛ غلامحسین حسینی نیا

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183927

چکیده
  هدف: خودکارآمدی قضاوتی شخصی است که از چگونگی انجام کارها و مسئولیت ها در فرد حاصل می‌شود و بر همه زمینه‌های تلاش انسان اثر می‌گذارد و از طریق باورهای فرد در مورد قدرت خود؛ بر قدرت انتخاب، اثرگذاری و تاب آوری در مواجهه با چالش ها و تصمیم‌ها موثر است. مربیان کسب و‌کار افرادی هستند که در طول زندگی شغلی خود، تاثیر شگرف بر زندگی حرفه‌ای ...  بیشتر

مؤلفه‌های اثرگذار در پیشبرد توسعه مربیگری (کوچینگ) کسب وکارها

حدیث پورجمشیدی؛ بیژن رضایی؛ نادر نادری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183929

چکیده
  هدف: مربیگری کسب‌وکار فرآیندی توسعه­دهنده است که در آن یک مربی با صاحبان کسب وکار برای بهبود در عملکرد بهتر و موفقیت در کسب و کارشان همکاری می‌کند که بیشتر بر نیازها و اهداف کسب وکار تمرکز می‌کند تا رویکردها و استراتژی‌های مناسبی را برای دستیابی به اهدافشان تعیین کنند، در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه­های اثرگذار و ...  بیشتر

بررسی میزان تأثیر تبلیغات دیجیتال در شبکه‌‌های اجتماعی بر قصد خرید کاربران

امیرعلی شیخوند؛ علی داوری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183932

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیر بازاریابی در رسانه­های اجتماعی بر قصد خرید کاربران با نقش میانجیگری حمایت از مشتری و درگیرسازی مشتری بوده است.روش: تحقیق حاضر کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و با رویکرد کمی‌صورت پذیرفته. جامعه آماری پژوهش حاضر دنبال‌کنندگان صفحات شرکت‌های تبلیغاتی منتخب در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) ...  بیشتر

نوآوری و نوآوری باز
چابک‌سازی نوآوری در مدل کسب‌ و کار با تمرکز بر تجربه مشتری در کسب‌وکارهای نوپا

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ الهه حسینی؛ میثم عظیمیان

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 49-67

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183934

چکیده
  هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی مدل چابک‌سازی نوآوری در مدل کسب‌وکار با تمرکز بر تجربه مشتری در کسب‌وکارهای نوپا شهر تهران است روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده­ها از دسته پژوهش­های کیفی است که از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده­ها استفاده گردیده شده است. به منظور گردآوری داده­های پژوهش از ابزار مصاحبه­های نیمه ساختار ...  بیشتر

آموزش کارآفرینی
الگوی خط‌مشی‌ کارآفرینی در نظام آموزشی کشور

ابراهیم علی آبادی؛ محمد عزیزی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 68-88

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183937

چکیده
  هدف: خط­مشی­گذاران اغلب امکان آموزش و تربیت کارآفرینی را به عنوان مکانیسم کارآمد برای افزایش فعالیت کارآفرینی در نظر می­گیرند.  این پژوهش با هدف تبیین الگوی اثربخشی خط­مشی­های کارآفرینی در نهادهای آموزشی کشور انجام شده است. روش: پژوهش کیفی حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع روش استفاده­شده در این پژوهش با توجه به ماهیت ...  بیشتر

بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی سبک‌های رهبری (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات هرمزگان)

مهدی کبیری نائینی؛ زینب الهی؛ ابوالفضل مقیمی اسفندابادی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 89-101

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183939

چکیده
  هدف: مشخصه دنیای امروز تغییرات سریع در انتظارات مشتریان، فناوری­ها و روش­های کاری، می­باشد. جهت انطباق با این تغییرات، سازمان­ها ناچارند ساختارها و رویکرد­های محرک خلاقیت را طرح­ریزی و اجرا کنند. مدیریت دانش با شناسایی، گردآوری، ذخیره و اشتراک دانش­ها بستری را برای بهبود عملکرد سازمان فراهم می­کند. یکی از حوزه­هایی ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
الگوی توسعه‌ی پایدار کسب و کار در پرتو ارزش‏ها و اصول اسلامی

بهروز جمالی؛ امیر جمشیدی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 103-115

https://doi.org/10.22034/eir.2023.186641

چکیده
  هدف: در دوران معاصر، اصول اخلاقی کسب و کار به عنوان یکی از اجزای اصلی برای پایداری شرکت‌ها مطرح شده است. با توجه به شکست بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های اولیه تأسیس، گنجاندن ارزش‌ها و اصول اخلاقی اسلامی می‌تواند به طرح‌ریزی رشد و توسعه کسب و کارها کمک بسیاری کند. توسعه پایدار مفهومی گسترده و تعاملی است که توازنی بین نیاز به رشد اقتصادی، ...  بیشتر