توسعه کارآفرینی
بررسی نقش سن و حافظه کاری بر رابطه‌ی بین انگیزه و ریسک‌پذیری کارآفرینان بالقوه

پدرام ادیب فر؛ احسان چیت ساز؛ محمد اعتمادی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22034/eir.2024.183611

چکیده
  هدف: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کارآفرینان موفق تصمیم‌گیری در شرایطی است که می‌تواند خطرات و ریسک‌های زیادی را برایشان به همراه داشته باشد. کارآفرینان همواره باید در شرایط عدم اطمینان و ابهامات موجود در فضای استارتاپی، تصمیماتی سخت گرفته و بر پایه‌ی آن تصمیم‌ها به سمت اهداف خود حرکت کنند. این تصمیماتِ همراه با ریسک، چه مالی، چه ...  بیشتر

کارآفرینی فناورانه
بررسی نقش عوامل درون سازمانی بر موفقیت شرکت‌های زایشی (مطالعه مؤسسات پژوهشی دولتی ایران)

سحر حا جی عموشاه؛ محمد نقی زاده؛ سلمان مرادی کوچی؛ مریم کریمی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 17-39

https://doi.org/10.22034/eir.2024.436459.1058

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل درون سازمانی مؤثر بر موفقیت شرکت‌های زایشی موسسات پژوهشی دولتی ایران بود. روش‌شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. روش پژوهش حاضر روش ترکیبی کیفی _کمی بوده که در بخش کیفی به تحلیل روایتی داده‌های حاصل از مصاحبه پرداخته و در بخش ...  بیشتر

بررسی تاثیر استراتژی مالی بر عملکرد کارکنان با تاکید بر نقش میانجی ‏تحقیق و ‏توسعه‏( مورد مطالعه: شرکت داروسازی فاران شیمی)‏ ‏

روح اله حسینی؛ زهرا حمزه ‏

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 40-54

https://doi.org/10.22034/eir.2024.424175.1050

چکیده
  هدف: شرکت ها به منظور بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی،  باید با تدوین و اجرای استراتژی های مالی بهینه و مناسب زمینه و بستر شکوفایی و گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت را فراهم آورند. پیاده سازی استراتژی مالی متناسب با فعالیت های تحقیق و توسعه می تواند به نوآوری و سرانجام عمکرد بهتر شرکت بیانجامد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
طراحی الگو سیاست و فرایندهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران

عباس رضوانی؛ رضا جلالی؛ مسعود مطلبی؛ حجت الله درویش پور

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22034/eir.2024.409811.1044

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سیاست‌ها و فرایند توسعه کارآفرینی در شهر تهران به منظور تدوین یک الگوی جامع برای کارآفرینی شهری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بود. روش‌شناسی: ابتدا با استفاده از روش نمونه‌برداری گلوله برفی، 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه کارآفرینی شهری انتخاب شدند و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با ...  بیشتر

آموزش کارآفرینی
شناسایی واٌلویت‌بندی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده تربیت دانش‌آموزان کارآفرین در هنرستان‌های فنی حرفه‌ای به‌منظور ارائه یک مدل مناسب.

محمدحسین عهدی هوجقان؛ صادق ملکی آوارسی؛ جهانگیر یاری حاج عطالو

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 72-87

https://doi.org/10.22034/eir.2024.403365.1037

چکیده
  هدف: ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ تسهیل‌کننده و بازدارنده تربیتِ کارآفرینی هنرجویان در استان‌های شمال غرب کشور و نواحی 15-18-5 تهران بوده است. نوع پژوهش آمیخته ( کیفی، کمی ) مبتنی بر روش تحلیل محتوا بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را اساتید دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، صنعتی و هنرآموزان هنرستان‌های آموزش‌وپرورش ﺗﺸﮑﯿﻞ ...  بیشتر

کارآفرینی اینترنتی و دیجیتال
تبیین عوامل موثر بر اعتماد مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک با تاکید بر خرید ارز دیجیتال

احد مهرابیان؛ علی ملاحسینی؛ محمدمهدی پورسعید

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 90-109

https://doi.org/10.22034/eir.2024.398302.1032

چکیده
  هدف: امروزه امنیت و بی اعتمادی مهمترین و اصلی ترین نگرانی مصرف کنندگان رمز ارزها است، حال آنکه اکثر ارزهای دیجیتال موجود در بازار، به دنبال آن هستند تا با افزایش اعتماد عمومی، بتوانند میزان خرید و گردش مالی صورت گرفته در مورد خود را در بازار افزایش دهند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در افزایش اعتماد مصرف کننده در خرید ارزهای ...  بیشتر