توانمندسازی زنان روستایی از طریق آموزش کارآفرینی؛ یک مرور سیستماتیک

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 11-27

مهنا شاهمرادی؛ تهمینه احسانی فر؛ قنبر محمدی الیاسی


تاثیر کیفیت اطلاعات رسانه های اجتماعی بر روی شکل گیری تصویر مقصد در ذهن گردشگران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 31-42

مژگان شفیعی؛ طیبه نیک رفتار؛ رضا محمدکاظمی


تحلیل گفتمان تیزرهای تبلیغاتی گردشگری از منظر چندوجهی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 79-96

الهه اسحاقی؛ مریم غیاثیان؛ مهرداد کریمی


بررسی تأثیر بازاریابی بصری بر فروش محصولات دارای رویکرد نوآورانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-7

فرشته رضائی نسب؛ صیدمهدی ویسه