بررسی تأثیر بازاریابی بصری بر فروش محصولات دارای رویکرد نوآورانه

فرشته رضائی نسب؛ صیدمهدی ویسه

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22034/eir.2023.168069

چکیده
  جذابیت بصری در عصر بازاریابی مدرن یک مسئله مهم و ضروری است. جذب نظر مشتریان با استفاده از روش‌های بازاریابی بصری با سرعت و سهولت بیشتری می‌تواند صورت بگیرد. سالانه بسیاری از محصولات مشتریان خود را به دلیل عدم برخورداری و توجه به روش‌های بازاریابی مؤثر از دست می‌دهند. پژوهش حاضر از نوع هدف جز پژوهش‌های کاربردی و از حیث ماهیت گردآوری ...  بیشتر

توانمندسازی زنان روستایی از طریق آموزش کارآفرینی؛ یک مرور سیستماتیک

قنبر محمدی الیاسی؛ تهمینه احسانی فر؛ مهنا شاهمرادی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 11-27

https://doi.org/10.22034/eir.2023.168068

چکیده
  هدف: توانمندکردن زنان می‌تواند موجب شود تا این قشر از جامعه قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای خود را بشناسند و با توجه به ظرفیت‌های خود به سمت اهداف حرکت کنند. در همین راستا و با توجه به اهمیت مقوله توانمندی در این پژوهش سعی شده است تا با مرور ادبیات و مقالات پراستناد در این حوزه به واکاوی ظرفیت‌های علمی موجود پرداخته شود. روش: مطالعه ...  بیشتر

تاثیر کیفیت اطلاعات رسانه های اجتماعی بر روی شکل گیری تصویر مقصد در ذهن گردشگران

مژگان شفیعی؛ طیبه نیک رفتار؛ رضا محمدکاظمی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.22034/eir.2023.168071

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات محتوایی اینستاگرام درباره اصفهان بر روی شکل گیری تصویر مقصد در ذهن گردشگران بوده است.روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی و پیمایشی می‌باشد و با رویکرد کمی صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار ...  بیشتر

ارائه الگوی بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های پیمانکاری عمومی در حوزه انرژی (برق و نفت و گاز) : مطالعه موردی شرکت مپنا

محمدرضا صفاران؛ محمود محمدیان؛ محمدرضا کریمی علویجه

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22034/eir.2023.168072

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت بازاریابی بین‌المللی و قرار داشتن کشور در شرایط خاص که نیازمند صادرات غیرنفتی و توسعه بازارهای بین‌المللی در جهت کاهش فشارهای اقتصادی می باشد ورود به بازار بین‌المللی با ایجاد زیرساخت مناسب تولید و یا بهره برداری از انرژی در دنیا می تواند راهگشای این وضعیت بحرانی باشد. هدف از مطالعه حاضر طراحی الگوی بازاریابی ...  بیشتر

شناسایی چالش‌‌‌های پیش روی کارآفرینان عشایر مطالعه موردی: اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی عشایر قشقایی استان فارس

مریم قاسمی؛ سعید حامدفر

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22034/eir.2023.168070

چکیده
  هدف:امروزه گردشگری یکی از روبه‌رشدترین صنایع جهان به‌شمار می‌رود. در بین گونه‌‌‌های مختلف گردشگری، گردشگری عشایری یکی از منحصربه‌فردترین انواع گردشگری است که امکان کسب تجربیاتی متفاوت را نسبت به سایر گونه‌‌‌ها برای گردشگر فراهم آورده و بر توان اقتصادی عشایر نیز می‌افزاید. علی‌رغم استقبال گردشگران طی دهه اخیر از این نوع گردشگری، ...  بیشتر

تحلیل گفتمان تیزرهای تبلیغاتی گردشگری از منظر چندوجهی

الهه اسحاقی؛ مریم غیاثیان؛ مهرداد کریمی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22034/eir.2023.168067

چکیده
  در عصر سمعی و بصری کنونی، تبلیغات به نوعی ارتباط چند رسانه‌ای تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان چندوجهی تیزرهای تبلیغاتی گردشگری در چارچوب الگوی پیشنهادی ون‌لیون ( 1996) است. یکی از محورهای مورد پژوهش در ادبیات نقد جغرافیایی و مباحث گردشگری است که نویسنده در این جستار بررسی تیزرهای تبلیغاتی را انجام داده است. داده‌های نمونه ...  بیشتر

فرصت و ایده در کارآفرینی
طراحی مدل کسب و کار تولید شیر گیاهی مبتنی بر بوم کسب و کار با تمرکز بر بلوک ارزش پیشنهادی

نجم الدین حسینی؛ رضا محمدکاظمی؛ آصف کریمی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/eir.2023.173037

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل کسب و کار تولید شیر گیاهی مبتنی بر بوم کسب و کار با تمرکز بر بلوک ارزش پیشنهادی می‌باشد.روش:  این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی است و از نوع توصیفی-پیمایشی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز توصیفی می‌باشد. رویکرد تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پیمایشی است و از روش تحلیل مضمون برای ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
نقش اشتیاق کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه : نقش واسطه ای هوشیاری کارآفرینی، خودکارآمدی کارآفرینی و قصد کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز رشت)

روزبه حبیبی؛ زین العابدین اسدی دارستانی؛ فاطمه ملکی طالقانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181632

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اشتیاق کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه از طریق نقش واسطه‌ای هوشیاری کارآفرینی، خودکارآمدی کارآفرینی و نیت کارآفرینی انجام گردید.روش: تحقیق حاضر‌ به‌‌‌لحاظ روش از نوع کمی-پیمایشی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می‌باشد. در این تحقیق گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه‌ استاندارد انجام شده است. جامعه ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
بررسی نقش سن و حافظه کاری بر رابطه‌ی بین انگیزه و ریسک‌پذیری کارآفرینان بالقوه

پدرام ادیب فر؛ احسان چیت ساز؛ محمد اعتمادی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22034/eir.2024.183611

چکیده
  هدف: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کارآفرینان موفق تصمیم‌گیری در شرایطی است که می‌تواند خطرات و ریسک‌های زیادی را برایشان به همراه داشته باشد. کارآفرینان همواره باید در شرایط عدم اطمینان و ابهامات موجود در فضای استارتاپی، تصمیماتی سخت گرفته و بر پایه‌ی آن تصمیم‌ها به سمت اهداف خود حرکت کنند. این تصمیماتِ همراه با ریسک، چه مالی، چه ...  بیشتر

طراحی الگوی خودکارآمدی مربیان کسب و کار در آینده ی بازار کار (یک مطالعه پدیدار شناسی )

مرضیه بختیاری؛ غلامحسین حسینی نیا

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183927

چکیده
  هدف: خودکارآمدی قضاوتی شخصی است که از چگونگی انجام کارها و مسئولیت ها در فرد حاصل می‌شود و بر همه زمینه‌های تلاش انسان اثر می‌گذارد و از طریق باورهای فرد در مورد قدرت خود؛ بر قدرت انتخاب، اثرگذاری و تاب آوری در مواجهه با چالش ها و تصمیم‌ها موثر است. مربیان کسب و‌کار افرادی هستند که در طول زندگی شغلی خود، تاثیر شگرف بر زندگی حرفه‌ای ...  بیشتر

مؤلفه‌های اثرگذار در پیشبرد توسعه مربیگری (کوچینگ) کسب وکارها

حدیث پورجمشیدی؛ بیژن رضایی؛ نادر نادری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183929

چکیده
  هدف: مربیگری کسب‌وکار فرآیندی توسعه­دهنده است که در آن یک مربی با صاحبان کسب وکار برای بهبود در عملکرد بهتر و موفقیت در کسب و کارشان همکاری می‌کند که بیشتر بر نیازها و اهداف کسب وکار تمرکز می‌کند تا رویکردها و استراتژی‌های مناسبی را برای دستیابی به اهدافشان تعیین کنند، در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه­های اثرگذار و ...  بیشتر

کارآفرینی فناورانه
بررسی نقش عوامل درون سازمانی بر موفقیت شرکت‌های زایشی (مطالعه مؤسسات پژوهشی دولتی ایران)

سحر حا جی عموشاه؛ محمد نقی زاده؛ سلمان مرادی کوچی؛ مریم کریمی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 17-39

https://doi.org/10.22034/eir.2024.436459.1058

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل درون سازمانی مؤثر بر موفقیت شرکت‌های زایشی موسسات پژوهشی دولتی ایران بود. روش‌شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. روش پژوهش حاضر روش ترکیبی کیفی _کمی بوده که در بخش کیفی به تحلیل روایتی داده‌های حاصل از مصاحبه پرداخته و در بخش ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
تأثیر تجربه کارآفرینانه و جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد کارآفرینی با نقش میانجی سوگیری شناختی مطالعه موردی کارآفرینان شهر ایلام

فرشته رضائی نسب؛ صیدمهدی ویسه؛ زینب طولابی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 19-28

https://doi.org/10.22034/eir.2023.173039

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه و تجربه کارآفرینانه بر عملکرد کارآفرینی با نقش میانجی سوگیری‌شناختی است.روش تحقیق: برای انجام این پژوهش، 470 مدیر شرکت کارآفرین در شهر ایلام که در بخش‌های خدمات و صنعت فعالیت می‌کردند، به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. از این تعداد، 212 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر کسب‌و‌کارهای اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور

حسین اکرمی آرانی؛ رضا زعفریان؛ حمید پاداش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 21-35

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181634

چکیده
  هدف: توسعه کسب‌و‌کارها و کارآفرینی روستایی یکی از راهکارهای پذیرفته شده توسعه روستایی است. با الهام از تئوری نهادگرایی جدید،‌ کارآفرینی روستایی نیازمند پذیرش باورهای نهادی، توسعه نهادها و زیرساخت‌ها است. یکی از باورهای نهادی، امنیت خاطر و آرامش روستاییان و راه‌اندازی کسب‌وکار است که به‌طور معمول در‌ دنیا با پوشش‌های بیمه  ...  بیشتر

آموزش کارآفرینی
بررسی نقش آموزش بر قصد کارآفرینی دانشجویان ایرانی

حمیدرضا سیمین‌پور؛ محمدبشیر صدیقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 29-44

https://doi.org/10.22034/eir.2023.173041

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر گرایش کارآفرینی دانشجویان آموزش عالی در ایران و مقایسه نقش آموزش‌های آکادمیک با آموزش‌های غیر‌اکادمیک است.روش تحقیق: برای این پژوهش، ۴۰۰ دانشجو از ۵ دانشگاه برتر شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیات پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی ...  بیشتر

بررسی میزان تأثیر تبلیغات دیجیتال در شبکه‌‌های اجتماعی بر قصد خرید کاربران

امیرعلی شیخوند؛ علی داوری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183932

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیر بازاریابی در رسانه­های اجتماعی بر قصد خرید کاربران با نقش میانجیگری حمایت از مشتری و درگیرسازی مشتری بوده است.روش: تحقیق حاضر کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و با رویکرد کمی‌صورت پذیرفته. جامعه آماری پژوهش حاضر دنبال‌کنندگان صفحات شرکت‌های تبلیغاتی منتخب در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
نقش نوآوری، گشودگی خارجی و مدیریت نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه کسب و کارهای کوچک و متوسط

زهرا شعبانپور؛ کریم کیا کجوری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181635

چکیده
  هدف: موفقیت در بخش گردشگری، نتیجه دیدگاه جدید نوآوری یعنی نوآوری باز می­باشد؛ در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش سطح نوآوری، گشودگی خارجی و مدیریت نوآوری باز در عملکرد نوآورانه کسب‌و‌کارهای‌کوچک   و متوسط حوزه گردشگری استان گیلان پرداخته است.روش­ شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی می­باشد. ...  بیشتر

بررسی تاثیر استراتژی مالی بر عملکرد کارکنان با تاکید بر نقش میانجی ‏تحقیق و ‏توسعه‏( مورد مطالعه: شرکت داروسازی فاران شیمی)‏ ‏

روح اله حسینی؛ زهرا حمزه ‏

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 40-54

https://doi.org/10.22034/eir.2024.424175.1050

چکیده
  هدف: شرکت ها به منظور بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی،  باید با تدوین و اجرای استراتژی های مالی بهینه و مناسب زمینه و بستر شکوفایی و گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت را فراهم آورند. پیاده سازی استراتژی مالی متناسب با فعالیت های تحقیق و توسعه می تواند به نوآوری و سرانجام عمکرد بهتر شرکت بیانجامد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ...  بیشتر

نوآوری و نوآوری باز
ارائه مدل تاب‌آوری کسب‌وکار: تبیین نقش نوآوری مدل کسب‌وکار، نوآوری باز، چابکی سازمانی و انعطاف‌پذیری استراتژیک

امیرمحمد کلابی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22034/eir.2023.173042

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل تاب‌آوری کسب‌وکار با استفاده از متغیرهای چابکی سازمانی، انعطاف‌پذیری استراتژیک، نوآوری مدل کسب‌وکار و بررسی اثر تعدیلگری نوآوری باز در رابطه نوآوری مدل کسب‌وکار و تاب‌آوری کسب‌وکار انجام شده است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه ...  بیشتر

نوآوری و نوآوری باز
چابک‌سازی نوآوری در مدل کسب‌ و کار با تمرکز بر تجربه مشتری در کسب‌وکارهای نوپا

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ الهه حسینی؛ میثم عظیمیان

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 49-67

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183934

چکیده
  هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی مدل چابک‌سازی نوآوری در مدل کسب‌وکار با تمرکز بر تجربه مشتری در کسب‌وکارهای نوپا شهر تهران است روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده­ها از دسته پژوهش­های کیفی است که از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده­ها استفاده گردیده شده است. به منظور گردآوری داده­های پژوهش از ابزار مصاحبه­های نیمه ساختار ...  بیشتر

فرصت و ایده در کارآفرینی
سرمایه انسانی، باور به فرصت و عملکرد بین المللی: نقش میانجی گر هوش فرهنگی

سعید محمدی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181649

چکیده
  هدف: این مقاله رابطه بین سرمایه انسانی عمومی و سرمایه انسانی خاص و تاثیر آن بر عملکرد بین المللی را با نقش واسطه گری باورهای فرصت و همچنین هوش فرهنگی بررسی می نماید. این مطالعه با استفاده از این پیش فرض که باور به فرصت در سطح بین المللی عاملی مهم در پیشبرد کسب وکارهای مخاطره پذیر بین المللی است، مفاهیم مرتبط با ویژگی های کیفی کارکنان ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
طراحی الگو سیاست و فرایندهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران

عباس رضوانی؛ رضا جلالی؛ مسعود مطلبی؛ حجت الله درویش پور

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22034/eir.2024.409811.1044

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سیاست‌ها و فرایند توسعه کارآفرینی در شهر تهران به منظور تدوین یک الگوی جامع برای کارآفرینی شهری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بود. روش‌شناسی: ابتدا با استفاده از روش نمونه‌برداری گلوله برفی، 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه کارآفرینی شهری انتخاب شدند و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با ...  بیشتر

نوآوری و نوآوری باز
ارتباط مهارتهای هفتگانه کوانتومی بر نوآوری آموزشی اساتید علوم ورزشی با متغیر میانجی تعهد سازمانی

حبیب هنری؛ کمند هاشم؛ سارا کشگر

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 61-73

https://doi.org/10.22034/eir.2023.173043

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط مهارت‌های هفتگانه کوانتومی با نوآوری آموزشی در اساتید علوم ورزشی با نقش میانجی تعهد سازمانی بود.روش تحقیق: در این تحقیق از نوع تحقیق کاربردی و از نظر اجرا همبستگی استفاده شد و جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی 8 دانشکده تربیت بدنی دانشگاههای سراسری تهران به تعداد 140 نفر در سال تحصیلی 1400-1401 بود. برای جمع ...  بیشتر

توسعه کارآفرینی
واکاوی رفتارهای حل مساله اجتماعی در بین رهبران کارآفرین اجتماعی

حسین مقیمی اسفندآبادی؛ سید رضا معینی؛ جهانگیر یداللهی فارسی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181651

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی رفتارهای حل مسأله‌اجتماعی در بین رهبران کارآفرین اجتماعی است. شناسایی مسأله‌اجتماعی و حل مسأله‌اجتماعی در بین رهبران از محورهای اصلی کارآفرین اجتماعی تلقی می شود. برای شکل گیری حل مسأله‌اجتماعی از رفتارها در میدان اجتماعی استفاده می‌شود. ضرورت اصلی پژوهش نظری است و پژوهش های قبلی به رفتارهای حل ...  بیشتر

آموزش کارآفرینی
الگوی خط‌مشی‌ کارآفرینی در نظام آموزشی کشور

ابراهیم علی آبادی؛ محمد عزیزی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 68-88

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183937

چکیده
  هدف: خط­مشی­گذاران اغلب امکان آموزش و تربیت کارآفرینی را به عنوان مکانیسم کارآمد برای افزایش فعالیت کارآفرینی در نظر می­گیرند.  این پژوهش با هدف تبیین الگوی اثربخشی خط­مشی­های کارآفرینی در نهادهای آموزشی کشور انجام شده است. روش: پژوهش کیفی حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع روش استفاده­شده در این پژوهش با توجه به ماهیت ...  بیشتر